Successieplanning

U heeft hard gewerkt om een vermogen op te bouwen. Maar u denkt uiteraard ook al aan de langere termijn: u wil de financiële toekomst van uw naasten veiligstellen

Plan uw nalatenschap

 

Zodra u met pensioen bent, hebt u ongetwijfeld nog heel wat dromen te verwezenlijken. Sta echter ook even stil bij de overdracht van uw patrimonium.

Successierechten kunnen immers zwaar doorwegen. Een goede successieplanning bespaart uw erfgenamen later heel wat geld.

Vermijd onnodige successierechten

 

Hoeveel successierechten?            

​Om te bepalen hoeveel successierechten uw nabestaanden moeten betalen, wordt onder meer en vooral rekening gehouden met volgende drie criteria:

            
  • De graad van verwantschap met de overleden persoon Hoe nauwer de verwantschap, hoe lager de successierechten. Tussen ouders en hun kinderen, tussen echtgenoten en, in bepaalde omstandigheden, tussen samenwonenden bedragen de successierechten op roerend goed minimaal 3 %, maximaal 27 % in het Vlaams gewest en maximaal 30 % voor de andere regio’s, in functie van de omvang van het vermogen. Zie hierover ook het artikel        Huwen of samenwonen, wat is het verschil op het vlak van successierechten?  In andere gevallen zijn de tarieven veel hoger. Voor de erfgenamen die bijvoorbeeld geen enkele band hebben met de overledene liggen de successierechten respectievelijk tussen de 45 % en 65 % in het Vlaams Gewest, tussen de 40 % en 80 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tussen de 30 % en 80 % in het Waals Gewest.

 

  • De grootte van de erfenis Hoe groter de nalatenschap, hoe hoger de successierechten. Om de grootte van een erfenis te bepalen, kijkt de fiscus naar de waarde van de betreffende goederen op het moment van de erfenis en baseert hij zich op de regels die voor de verschillende goederen gelden.

 

  • De fiscale woonplaats van de overledene Successierechten zijn in België een regionale bevoegdheid. Het tarief dat de erfgenamen betalen, verschilt dan ook in de drie gewesten. De fiscale woonplaats van de overledene bepaalt welke tarieven van toepassing zijn.

Wij nodigen u uit om de gratis on-line simulator voor successierechten van Wikifin.be te testen indien u de successierechten op een erfenis wenst te berekenen. Aarzel niet om eveneens     de pagina te raadplegen van Wikifin.be die volledig gewijd is aan successierechten.

Wanneer successierechten ?

 

Bent u inwoner van België, dan hebben uw erfgenamen na uw overlijden vier maanden tijd om de nalatenschap aan te geven. Ten laatste twee maanden later moeten ze de successierechten betalen.

Hoe uw successie fiscaal optimaliseren?            

Hoe zorgt u ervoor dat uw spaarcenten zo voordelig mogelijk overgaan naar uw erfgenamen? Dat kan op verschillende manieren:

  • een testament,
  • een huwelijkscontract,
  • een handgift,
  • een bankgift,
  • een schenking, 
 

Levensverzekering            

Ook een levensverzekering kan erg handig zijn voor een fiscaal interessante vermogensoverdracht. Een levensverzekering heeft immers heel wat voordelen op dit vlak. Met een levensverzekering kunt u een bepaald kapitaal overdragen aan een derde zonder dat u een testament moet opstellen. Het volstaat om een begunstigde aan te duiden. Bovendien kunt u die begunstigingsclausule makkelijk wijzigen. Heel wat minder omslachtig dus dan een testament via een notaris. Een tussenkomst van een notaris zal bovendien kosten met zich meebrengen.

Omdat het hier over een heel specifiek en technisch thema gaat, bespreekt u dit het best met specialisten, zoals uw verzekeringsadviseur en/of notaris. Zij maken u wegwijs in de oplossingen en zullen u tips geven.

Ook goed om te weten: Wilt u nu al een gedeelte van uw patrimonium schenken, maar wenst u een zekere controle te behouden? Dan kunt u ervoor kiezen om een schenking te combineren met een levensverzekering.