Beleggen

Een goede kennis van u als klant, uw verwachtingen en uw behoeften vormt de basis van de benadering van Fin-CoDe BVBA op het vlak van beleggingen en de sleutel tot uw tevredenheid.
Dat gaat gepaard met een grondige analse van uw portefeuille.

  

Om uw behoeften en uw belangen te bepalen en u de juiste oplossingen voor te stellen, vestigen wij uw aandacht op essentiële aspecten die u in staat stellen een stand van zaken op te maken.

De ene belegger is de andere niet. Uw individuele situatie is uniek.  Het is dus in de eerste plaats van belang uw beleggersportret te bepalen.  Het portret is een weergave van uw risicotolerantie en wordt de rode draad bij alles wat u in de toekomst zal ondernemen op het vlak van beleggingen.  

Kapitalisatie (tak 26)

Vennootschappen, vzw’s en andere rechtspersonen kunnen investeren in een tak 26-product. Dat biedt een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling op middellange termijn.

De tak 26-oplossing heeft nog een aantal andere troeven:

  • De vennootschap onderschrijft het contract.
  • Er is geen verzekerde, zodat de continuïteit niet in het gedrang komt als een bepaalde persoon overlijdt of het bedrijf verlaat.
  • Het is perfect mogelijk om op eender welk tijdstip 10 % van de brutoreserve per jaar op te vragen, zonder kosten!
  • Instappen is al mogelijk vanaf een relatief klein bedrag.
  • Er is geen premietaks of beurstaks verschuldigd.

We houden u steeds op de hoogte van de evolutie van het contract.

Fiscaliteit voor vennootschappen en vzw’s

Kenmerkend voor producten in tak 26:

  • geen fiscaal voordeel op de gestorte premie
  • geen taks op de premie en de winstdeling
Tijdens de looptijd van het contract

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

De intresten en de verworven winstdeling moeten ieder jaar vermeld worden in het jaarresultaat van de vennootschap, waardoor ze worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Voor vzw’s

Ieder jaar moeten vzw’s de waarde van het tak 26-product op 31 december opnemen bij de berekening van de taks tot vergoeding van successierechten van 0,17 %.

Bij uitbetaling

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt een verrekenbare en eventueel terugbetaalbare roerende voorheffing van 25 % ingehouden op het gewaarborgde rendement en de winstdeling. De uiteindelijke belasting volgt het percentage van de vennootschapsbelasting.

Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt een bevrijdende roerende voorheffing van 25 % ingehouden op het gewaarborgde rendement en de winstdeling.

Als u hierover vragen hebt, bel of mail ons dan zeker.